Ve zdravém skřítkovi zdravý duch

Program

Zábavně vzdělávací program pro předškolní děti na téma zdravého životného stylu, doplněný návody a materiály k vícedennímu projektu souvisejícímu s  daným tématem.

 

Program se dotýká 5ti oblastí zdravého života:

- hygieny

- pohybu

- správného jídla

- duševní pohody/odpočinku

- lékařské prevence

 

 

Nejvíce prostoru je věnováno hygieně, důležitosti pohybu a duševní pohodě/odpočinku. Máme pocit, že hlavně třetí z uváděných témat je nejen u dětí dost opomíjené a mělo by se s jeho osvětou začít co nejdříve.

 

 

Jedná se o cca 35 - 45ti minutový program, který vedou jeden nebo dva lektoři.

 

Téma zdravého stravování je samostatně podrobněji probíráno v našem programu "Skřítky krmit povoleno".

 

 

      

 

 

 

Navazujicí projekt

 

Děti si vyrobí skřítka, se kterým se seznámily při představení a budou se o něj starat. Umyjí ho, vyperou mu, zasportují si ním, uvaří mu a vymyslí odpočinkové a zábavné aktivity. Kromě toho jsou pro ně připravené další pracovní listy nebo omalovánky, které jim pomohou lépe zažít naučené věci.

Vše si pak mohou odnést domů, takže se jim nové znalosti budou připomínat i po skončení projektu.

 

Přestože nepředpokládáme, že délka projektu bude delší než 5 dní, materiálů je více, tak aby jste je mohli nakombinovat a využít podle Vašich představ, nebo podle zájmu a věku dětí.