Programy

Nabízíme výchovně vzdělávací programy pro předškolní děti se zdravotně-sociální tématikou. Vždy spojené s návody a materiály pro navazující vícedenní projekt k danému tématu (zahrnuje návody na činnosti, pracovní listy, říkanky apod. volně navazující na představení).

  • Skřítky krmit povoleno - program o zdravém stravování 
 
  • Ve zdravém skřítkovi zdravý duch - program o zdravém životním stylu, významu hygieny, sportu, správného jídla, duševní pohody a odpočinku a lékařské prevence
 
  • Pomóóóóóc! - program o přivolání a poskytnutí 1.pomoci
 
  • Trable s příšerou - program o tom, jak naložit s trápením všeho druhu. A hlavně - pokud se s trápením svěříme, nebudeme na to sami a někdo nám pomůže!
 
  • Ufony krmit povoleno - program o zdravém stravování pro 1.a 2.třídy ZŠ
 
  • Hlavně, ať se nevzbudí! - program o škodlivosti nadměrného používání elektronických zařízení (mobilních telefonů, počítačů, tabletů...)

 

Jedná se o cca 45-60ti minutové programy propojující prvky týmové práce a divadla, vedené jedním nebo dvěma lektory.


Jednotlivé programy jsou pedagogicky i odborně (vždy odborníkem z daného oboru) garantovány.