Reference

Váš program,, Skřítky krmit povoleno" se v naší školce moc líbil.Látkové rekvizity přímo lákaly ke hře.
Děti se mohly do příběhu aktivně zapojovat a lektorky jim k tomu dávaly dostatek prostoru.
Tento program vřele doporučujeme.

Kolektiv MŠ Nedvězská