Reference

Děkujeme za pěkný a velice dětem přínosný program ,, Hlavně, ať se nevzbudí“.

Je velice nápaditý, mile podaný přiměřeně věku dětí a obohacující.

Děti byly zaujaté, ještě odpoledne rodičům o programu vyprávěly.

Těšíme se na další program, který od Vás v naší školce uvidíme.

Milena Bardová

ředitelka MŠ Tréglova, Praha 5

 

Váš program,, Skřítky krmit povoleno" se v naší školce moc líbil.Látkové rekvizity přímo lákaly ke hře.

Děti se mohly do příběhu aktivně zapojovat a lektorky jim k tomu dávaly dostatek prostoru.

Tento program vřele doporučujeme.

Kolektiv MŠ Nedvězská, Praha